Dorse Yığma Makas Kulakları

303.42.00 - 27 M. Yığ. Mak. Arka Kayıcı Kulak (Kısa) (A.B.)