Dorse Yığma Makas Kulakları

301.22.00 - 14 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Lastik Burçlu)