Dorse Yığma Makas Kulakları

301.21.00 - 14 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Çelik Burçlu) (Ø70)