Dorse Yığma Makas Kulakları

301.02.00 - 12 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Hafif Tip)