Dorse Yığma Makas Kulakları

301.23.00 - 14 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Çelik Burçlu) (Ø60)