Dorse Yığma Makas Kulakları

303.31.00 - 14 M. Yığ. Mak. Arka Kayıcı Kulak (Kısa)