Dorse Yığma Makas Kulakları

301.01.00 - 12 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Ağır Tip)