Dorse Yığma Makas Kulakları

303.41.00 - 27 M. Yığ. Mak. Arka Kayıcı Kulak (Kısa)