Dorse Yığma Makas Kulakları

301.01.02 - Yığma Makas Beşiği (Ağır Tip)