Dorse Yığma Makas Kulakları

301.31.00 - 27 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Çelik Burçlu) (Ø60)