Dorse Yığma Makas Kulakları

301.24.02 - Yığma Makas Beşiği (Lastik Burçlu) (Y.M.)