Dorse Yığma Makas Kulakları

301.41.04 - 27 Merk. Beşik Takoz Kiti (Mon.) (A.B.)