Dorse Yığma Makas Kulakları

302.42.00 - 27 M. Yığ. Mak. Ön Kayıcı Kulak (Uzun) (A.B.)