Dorse Yığma Makas Kulakları

301.31.03 - Yığma Makas Beşiği (Çelik Burçlu) (Ø70) (A.B.)