Dorse Yığma Makas Kulakları

302.41.00 - 27 M. Yığ. Mak. Ön Kayıcı Kulak (Uzun)