Dorse Z Makas Kulakları

Gerçek Resim

ÜçBoyutlu Çizim

Teknik Resim

211.06.01 - 27 M. 8mm. Dorse "Z" Makas Kulağı (Alt Saçsız) (Ayar. Pern.)