Dorse Z Makas Kulakları

Gerçek Resim

ÜçBoyutlu Çizim

Teknik Resim

20.01.03.05 - Makas Kulak Yaması (Ayar. Pern.) (Ø24)