Dorse Z Makas Kulakları

Gerçek Resim

ÜçBoyutlu Çizim

Teknik Resim

20.01.03.03 - Makas Kulak Yaması (Ayar. Pern.) (Ø30)