Dorse Yığma Makas Kulakları

Gerçek Resim

ÜçBoyutlu Çizim

Teknik Resim

301.32.00 - 27 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Çelik Burçlu) (Ø70) (A.B.)