Dorse Yığma Makas Kulakları

Gerçek Resim

ÜçBoyutlu Çizim

Teknik Resim

301.22.00 - 14 M. Yığ. Mak. Beşikli Kulak (Lastik Burçlu)