Dorse Yığma Makas Kulakları

Gerçek Resim

ÜçBoyutlu Çizim

Teknik Resim

301.21.02 - Yığma Makas Beşiği (Çelik Burçlu) (Ø70)